Студенти от Стопанска академия представиха свои бизнес идеи

На 17 април 2018 г. в заседателна зала „Ректорат“ се проведе конкурс на тема „Моят старт в бизнеса“. Организатори на събитието бяха Студентски съвет (в лицето на студента-третокурсник в специалност „Международни икономически отношения“ и „Счетоводство и контрол“ Владимир Любенов, който е и асоцииран член на Студентски съвет) и Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, с подкрепата на д-р Кристиян Кирилов – Председател на Общински съвет – Свищов.
В конкурса взеха участие 7 студента, които, спазвайки предварително обявения регламент, представиха под формата на мултимедийни презентации синтезиран бизнес план на свои идеи за стартиращ бизнес на територията на РБългария.Работата на участниците се оценяваше от жури в състав: гл. ас. д-р Юлиян Господинов - научен секретар на катедра „Стратегическо планиране“ и Координатор „Образователен маркетинг“ в АЦККВО, д-р Кристиян Кирилов – Председател на Общински съвет – Свищов, доц. д-р Искра Пантелеева - ръководител катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“, доц. д-р Марина Николова - ръководител катедра „Аграрна икономика“ и доц. д-р Петя Иванова - ръководител катедра „Икономика и управление на туризма“. Оценяването на студентските разработки ставаше въз основа на четири предварително обявени критерия: оригиналност и иновативност на бизнес идеята; реалистично и детайлно планиране; логическа обвързаност между отделните части на бизнес плана; умения за презентиране.
Конкурсът продължи почти три часа, в рамките на които студентите представиха своите бизнес идеи в сферата на образованието, социалните дейности, търговията, екологията и туризма, отговаряха на въпроси на журито и останалите участници, в резултат на което се постигна много добра дискусия между всички присъстващи. Събитието още веднъж показа, че свищовските студенти са креативни, компетентни и умеят да улавят пулса на съвремието, да разсъждават логически и да действат като икономисти.
Естествен завършек на конкурса бе церемонията по награждаване на победителите. Д-р Кристиян Кирилов предостави лични средства за парични награди за класираните на първите три места, а по решение на журито, заради изключителното им представяне, материални награди, осигурени от Студентски съвет, получиха всички участници.Класиране:
Първо място и парична награда в размер на 100 лв.: Петя Маркова, 2 курс, специалност „Финанси“, за нейната бизнес идея „Специализирана школа за изучаване на немски език“;
Второ място и парична награда в размер на 80 лв.: Иван Йорданов, 1 курс, специалност „Икономика на туризма“ - „Свищов- център на речния туризъм (река Дунав- перлата на севера)“;
Трето място и парична награда в размер на 60 лв.: Иван Драгомиров, 4 курс, специалност „Маркетинг“ - „ASL -ey“;
Най-технологична идея - Йоана Михайлова, 4 курс, специалност „Стопанско управление“ - „Бензиностанции на самообслужване“;
Най-добра екологична идея - Иван Иванов, 4 курс, специалност „Стопанско управление“ - „Биомаса или електричество от необятни и неподозирани за нас места (или не чак толкова)“;
Най-търговски подход - Милан Чернев, 1 курс, специалност „Икономика на търговията“ - „Силата на размяната“;
Най-нестандартно представяне - Валентин Миронов, 1 курс, специалност „Финанси“ - „Моят бизнес план“.