Студенти от Стопанска академия посетиха свищовски музеи

Катедра „Социални и правни науки” организира посещение на студенти от специалност „Икономика на туризма” в свищовски музеи. Посещението беше организирано от преп. Емилия Вачева, при която второкурсниците изучават дисциплината „Културно-историческо наследство”. В групата бе и еразъм студентът от румънския Университет в Крайова – Галина Владова, която също е избрала да изучава в Стопанска академия дисциплината „Културно-историческо наследство”. 
В дома на Алеко Константинов, екскурзоводът Рени Иванова запозна студентите с интересни факти от живота на известния български писател, свързани със семейството и с обществената му дейност. На първия етаж в къщата-музей те имаха възможност да видят и реплика на Свищовското златно съкровище, открито през 2011 година, включващо тринадесет златни накита.
В Етнографския музей уредникът Надя Ангелова разказа на студентите за търговската дейност в град Свищов през Възраждането и търговските връзки с други държави. Гостите бяха запознати и с лозаровинарството в свищовския край, което достига своето най-високо развитие през този период, когато само град Свищов е притежавал 28 хиляди декара лозови насаждения. Разглеждайки интериора на типичната възрожденска къща, студентите придобиха представа за градския и селския бит в края на 19 и началото на 20 век.
Осъществените посещения провокираха дискусия сред второкурсниците от спец. „Икономика на туризма”, в която коментираха как знаейки и помнейки миналото, човек трябва да гледа към бъдещето.