Студенти от СА реализираха краткосрочна мобилност в Хърватия по проект “Go Zero, Danube”

Във връзка с осъществяването на проект “Go Zero, Danube”, Стопанска академия, съвместно с асоциация Щаркмахер (Германия), НПО О.Зеро (Украйна) и Асоциация за икономика на общността (Хърватия) събраха младежи от четирите страни от 19 до 26 ноември 2019 г. в гр. Крижевци, Хърватия. Целта на младежкия обмен бе да повиши осведомеността по проблемите, свързани с отпадъците, които ние като потребители създаваме, както и да се популяризират методи за редуцирането им.


По време на събитието участниците се включиха в работилници за генериране на устойчиви идеи за развитие и преработка на материали и се срещнаха с представители на местни организации, предприемачи в сферата на ВЕИ и био земеделието и представители на общината.

В края на обмена, участниците организираха “Zero Waste Expo”, на което бяха поканени местни жители от града. Участниците споделиха с тях наученото по време на обмена и представиха щанд с материали за многократна употреба, които да заместят пластмасовите алтернативи. Придобитите компетенции по време на обмена са индивидуално валидирани за всеки един от участниците чрез Youthpass сертификат.


Проектът се реализира благодарение на програма „Еразъм+“ и Фондация Баден-Вюртемберг, Германия.