Студенти и преподаватели от Стопанска академия взеха участие в 8-мата международна конференция и лятно училище на ASECU Youth


Екип от студенти и преподаватели от Стопанска академия взеха участие в 8-мата международна конференция и лятно училище на Младежката асоциация на икономическите университети от Югоизточна Европа и Черноморския басейн (ASECU Youth). Събитието беше организирано от Университета за национално и световно стопанство по повод 100-годишнината от неговото създаване. Тазгодишното издание на лятното училище беше на тема “Цели на устойчивото развитие 2030: Предизвикателства за страните от Югоизточна Европа и Черноморския басейн” и се проведе в периода от 15 до 20 септември 2019 г. в УОБ Равда.

В конференцията и лятното училище взеха участие 50 студенти и преподаватели от 13 висши училища от Албания, България, Гърция, Китай, Румъния, Русия, Турция и Унгария. Екипът на Стопанска академия беше представен от студентите Виолина Кирилова (IV курс, спец. “МИО”) и Виктория Бъзинска (IV курс, спец. “МИО” и III курс, спец. “Финанси”), които, под научното ръководство на гл. ас. д-р Галин Стефанов, написаха доклади и изнесоха презентации в панел “Екологични измерения и иновации”. С лекции и в модераторството на панелите “Изследвания по въпроси от здравен, образователен и по-общ характер” и “Секторни изследвания” се включиха и преподаватели от Академията.

 

Освен лекции на преподавателите и презентации на студентите и докторантите в тематичните панели, в програмата на конференцията и лятното училище бяха включени и множество активности с развлекателен, културен, образователен и социален характер.

Като част от активностите в рамките на лятното училище беше и провеждането на общо събрание на присъстващите студенти и изборът на нов борд на младежката асоциация. След гласуване Виолина Кирилова беше избрана за секретар на ASECU Youth.

В края на събитието комисия от преподаватели излъчиха петте най-добри студентски доклади, които да участват за Наградата на професор Цeкурас за най-добър млад икономист. Сред отличените беше докладът на Виолина Кирилова на тема “Влияние на равнището на икономическо развитие върху генерирането на пластмасови отпадъци в страните от ЕС”.

Финалистът ще бъде излъчен след анонимно рецензиране от тричленна комисия, определена от борда на ASECU, и презентиране на доклада на 15-та международна конференция на ASECU, която ще се проведе в Новосибирск през 2020 г.

ГАЛЕРИЯ: