Студенти и преподаватели от катедра „Аграрна икономика” отбелязаха Деня на земеделската наука

Преподавателите от катедра „Аграрна икономика” при СА „Д. А. Ценов” и студенти от специалността отбелязаха заедно Деня на земеделската наука с публична лекция на тема „Практически измерения на земеделската наука в лешникопроизводството“ с гост-лектор Георги Георгиев, управител на „БЕЛЛА 93” ЕООД. Денят на земеделската наука – 25 октомври, е обявен с Решение на Министерски съвет от 31 август 2006 г. Лекцията бе открита от ръководителя на катедрата проф. д-р Марина Николова, която насочи вниманието към труда на хората, ангажирани с ума и сърцето си както в аграрната наука, така и в селскостопанското производство. Именно това бе и целта на лекцията – да намери пресечната точка между науката и практиката.

Полезно и увлекателно бе изложението на гост-лектора, който разказа историята за създаването на фермата през 2005 г. след много проучвания и търсения, основани и на научни факти от аграрната сфера, а през 2006 г. са засадени първите 7 декара лешников масив, за да достигнат впечатляващите 320 декара собствена комасирана земя. Г. Георгиев сподели за съзнателния избор за производство на по-рядко срещан продукт като лешника, съобразен с климатичните условия на северния регион, полезен за здравето на хората и с по-голяма продължителност на живот от други овощни видове, което доказва тезата, че може с иновативни и практически решения да се постига полза от продуктите за по-качествен и здравословен живот. Градината е сертифицирана за биологично производство, което насочва вниманието, че земеделската наука е мостът към бъдещото аграрно производство в условията на екологични предизвикателства.

Лекторът представи богат снимков материал, обясни целия процес, методите на производство и схеми на засяване, говори за опита, натрупан през годините, придобитите умения от практическата дейност, даде ценни и полезни съвети на бъдещите агроикономисти и се фокусира както върху значението на научните методи за подобряване на плододаването, така и върху значението на иновациите и технологиите за улесняване на производствената дейност. Студентите задаваха интересни въпроси, свързани с доближаване на изследователската работа до практическата селскостопанска дейност и получиха компетентни отговори.

В заключение, проф. Марина Николова благодари на гост-лектора Георги Георгиев за отделеното време, за ползата от срещите между студенти и производители от практиката и акцентира, че преди всичко трябва да се обединяват усилията и волята за ефективен труд в научните изследвания, научно-приложната, иновационната, образователната и практическата дейност в аграрната сфера.