Студент от СА „Д. А. Ценов” е избран в Контролния съвет на Националното представителство на студентските съвети

Общо отчетно-изборното събрание проведе Националното представителство на студентските съвети в Р България, което се състоя на 17 февруари 2024 г. в Националния студентски дом. За председател на студентската организация през новия мандат 2024-2026 г. бе избран Ангел Стойков от УНСС, който получи подкрепата на 44 висши училища в страната.

Общото събрание започна с представяне и гласуване на отчетите на Контролния съвет и на ръководството на организацията за мандат 2022-2024 г. С аплодисменти на крака делегатите на Общото събрание на НПСС оцениха работата на д-р Даниел Парушев, който ръководи организацията през мандатите 2020-2022 г. и 2022-2024 г., а екипът му го удостои с почетно отличие за изключителен принос към студентската младеж и всеотдайна работа.

По време на Общото събрание бе избран и 5-членния Контролен съвет на НПСС за мандат 2024-2026 г. В състава на  Контролния съвет е Красимир Ръжев – второкурсник в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, спец. „Застраховане и социално дело” и член на Студентския съвет към Свищовското висше училище.