Стратегическият партньор на СА ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ с нов партньорски жест към студентите от спец."Застраховане и социално дело"

На 09.05.2023г. в продължение на устойчивия модел на сътрудничество и междуинституционална партньорска мрежа с отчетлива симбиоза между образователен център и реална бизнес среда, Управителният съвет на един от най-големите застрахователи на територията на България и актуален носител на приза „Застраховател на годината“ ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ взе решение за покриване на годишните такси за обучение на първокурсниците, приети в редовна форма, специалност „Застраховане и социално дело” за четвърта поредна година.
Дарителския акт е израз на високата корпоративна отговорност на централния мениджмънт и надгражда установените връзки за общо действие, което да подготви новото поколение експерт застрахователи за предизвикателствата на пазара в динамиката на все по-глобализиращата се  икономика и нов стопански ред.

Установената линия на сътрудничество, обогатена със солидна финансова лепта на кадровия потенциал на първата Застрахователна катедра в България с над 84 годишна история бе оценена от зам. Ректора с ресор „Студентска политика и институционални комуникации“ и дългогодишен ръководител на катедрата – доц. д-р Румен Ерусалимов като пионерен проект, който затвърждава добрите практики в сферата на образователния мениджмънт и кариерна реализация, служейки и като своеобразен аванпост в подготовката на следващите експерти за неотложни реформи, които да изградят нова застрахователна култура и бъдещ хоризонт на можещи, знаещи и успяващи млади хора.