Стопанска академия удостои с почетното звание „Доктор Хонорис кауза” Петер Хьофингер – член на УС на Виена Иншурънс Груп

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” удостои с почетното звание „Доктор Хонорис кауза” Петер Франц Хьофингер – член на Управителния съвет на Виена Иншурънс Груп, председател на Надзорния съвет на Булстрад Виена Иншурънс Груп – България и Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп АД, България. Тържествената церемония за връчване на почетните символи се състоя в аулата на свищовското висше училище. Официални гости бяха Недялко Чандъров – председател на УС и главен изпълнителен директор на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”, Светла Несторова – председател на УС и главен изпълнителен директор на ЗАД „Булстрад Живот ВИГ” и Кристоф Рат – зам.-председател на УС и изпълнителен директор на ЗАД „БУЛСТРАД ВИГ”. Сред гостите на церемонията бяха членове на управителните съвети, директори и специалисти от Булстрад и Булстрад-Живот. Професионалната и обществена дейност на номинирания за почетен доктор пред академичната общност и гостите на церемонията представи доц. д-р Тодор Кръстевич – зам.-ректор на Стопанска академия по научноизследователска и проектна дейност.Петер Франц Хьофингер е роден през 1971 г. във Виена, Австрия. От 2007 г. e заместник-член на УС, а от 2009 г. е член на УС на Виена Иншурънс Груп. Той отговаря пряко за бизнеса на компанията в Албания (вкл. Косово), Беларус, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Унгария, Македония, Молдова, Черна гора и Сърбия. Отговаря също така за развитието на презастрахователния международен бизнес на групировката, за развитието на здравното осигуряване в Централна и Източна Европа, и за инициативи, свързани с предлагане на застрахователни продукти на малки и средни предприятия. Заемал е и заема различни международни управленски позиции. Петер Хьофингер изпълнява различни обществено значими инициативи и функции. Ангажиран е като наставник в програмата за подкрепа на студенти с висок потенциал на Виенския университет по икономика и бизнес. България е включена в неговата палитра от отговорности през 2011 г. Ръководеният от него бизнес в страната ни залага на социалната отговорност – през предходната година Булстрад Живот АД е номинирана с наградата за най-добра реализирана програма за корпоративна-социална отговорност в рамките на Виена Иншурънс Груп. „Булстрад АД е силно фокусирана върху качеството на обслужване на клиентите, обучението на собствения персонал и успешното реализиране на международни проекти” – подчерта доц. Кръстевич при представянето на номинирания и припомни, че през 2017 г. Стопанска академия подписа договор за стратегическо партньорство с Булстрад в областта на обучение и квалификация на персонала, стажантски и стипендиантски програми, както и хармонизиране на академичните програми с изискванията на работодателите.Решението на Академичния съвет за удостояването на Петер Хьофингер с почетното звание „Доктор Хонорис кауза” на Стопанска академия представи по време на церемонията ректорът – доц. д-р Иван Марчевски. Според мотивите за взетото на 31.01.2018 г. решение, Петер Хьофингер се удостоява с почетното звание „за значим принос към процеса на конвергенция между образованието и бизнеса”, както и към теорията и практиката в сферата на застраховането. Ректорът прочете текста на дипломата на латински език и връчи на Петер Хьофингер регалиите за „Доктор Хонорис кауза”.В чест на нови почетен доктор, Първи български хор изпълни „Многая лета”. Петер Хьофингер благодари за оказаната му чест и изнесе академично слово на тема „Възможности и предизвикателства, свързани с дигитализацията в застраховането”. Тържествената церемония за присъждане на почетното звание завърши с изпълнение на химна на Стопанска академия. Петер Хьофингер посети Академичния музей и положи подпис в летописната книга на свищовското висше училище. Новият почетен доктор, заедно с ректора и официалните гости, разгледаха обновената по съвместен проект на Стопанска академия и ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”, „Зала Булстрад” във висшето училище в Свищов.