Стопанска академия участва в „Панорама на образованието 2019” – Козлодуй


За трета поредна година Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов участва в „Панорама на образованието” – Козлодуй. Двудневният форум се организира от община Козлодуй и Регионално управление на образованието – Враца, като в първия ден фокусът е върху висшето образование, в през втория – върху средното образование.
Настоящето издание на „Панорама на образованието” откри Мая Занева, председател на Общински съвет – Козлодуй. Организаторите споделиха, че преди всяко издание на форума провеждат анкетни проучвания сред учениците от 6-7 и 11-12 клас на училищата от общината. Изследването сред по-големите респонденти цели да установи към кои университети, професионални направления и специалности има интерес, за да бъдат поканени да участват в изложението и на място да предоставят повече информация на интересуващите се. Стопанска академия за поредна година е сред най-предпочитаните висши училища от младежите в община Козлодуй.  Образователното портфолио на свищовската академия представиха гл. ас. д-р Юлиян Господинов – координатор „Образователен маркетинг” в Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността, и Ирена Декова – 2 курс, спец. „Финанси”, член на Студентски съвет. Те поясниха какви са условията и сроковете за кандидатстване, възможностите за обучение и развиваните специалности в редовна, задочна и дистанционна форми в ОКС „бакалавър”. В отговор на зададени въпроси бяха разяснени новите моменти в Кандидатстудентска кампания 2019, сред които са провеждане на електронни кандидатстудентски изпити в специално създадени изпитни центрове на Стопанска академия, актуализирани учебни програми, разработени съвместно с бизнеса и държавната администрация. 
Представителите на Стопанска академия коментираха с посетилите щанда социално ориентираните семестриални такси за свищовските студенти, възможностите за настаняване в общежитие, столово хранене, финансова подкрепа, която получават под формата на стипендии и награди. Обсъждани бяха възможностите, които имат студентите за личностно и кариерно развитие, за реализиране на международна образователна мобилност (в т.ч. програма „Еразъм+”) и участия в международни форуми. С учениците бяха коментирани и възможностите за професионална реализация, във връзка с което те научиха, че дипломата и европейско дипломно приложение, които получават възпитаниците на Стопанска академия, са признати в Европейския съюз, САЩ и Канада.