Стопанска академия с нова екологична инициатива

На 06.12.2023г. в съответствие с подетата от Стопанска академия зелена инициатива за разделно събиране на отпадъци от опаковки и утвърждаване на нов стандарт в кръговата икономика за новаторски устроени и навременно поставящи необходимостта от сепарация на отпадъчната суровина съоръжения, Свищовската Алма матер получи чрез логистичната подкрепа на Кариерен център – Свищов по инициатива на работниците и служителите и представителя на студентски съвет – Красимир Ръжев, студент втори курс, специалност „Застраховане и социално дело“ нови специализирани инсталации за събиране на пластмасови бутилки и капачки.

Получените екологични инсталации са продължение на реализираната съвместно с Екобулпак България инициатива за популяризиране на зелената идея и отразяват нагласата на Свищовското висше училище да бъде един от центровете за масирана информационна кампания, която да доведе синергията между икономика, екологична визия и гражданско общество в жалоните на нов подход с висока добавена стойност осъвременила, но и спазила заложените традиции за определяне на академичната среда като авангарден и културен център с конкурентно място на пазара на образователна услуга.