Стопанска академия с емблематично участие в едно от най-големите изложения на Университети в България

На 29.02. и 01.03. в подкрепа на изградената в дух на приемственост между Алма матер - Свищов и община Плевен експертна връзка за трансфер на знания, нови компетенции и човешки капитал с открит фокус към навременното изпълнение на заложения от университета план-прием, Стопанска академия взе участие в провелото се в хотел "Балкан", за втора поредна година Изложение на българските университети и колежи под надслов "Избирам да уча и остана в България", събрало в едно над 23 университета от страната.

Мащабният форум, открил високия професионален дух и управленски умения на организаторите с трайна следа в отстояване на новите и изпреварили своето време модерни практики за по-добро образователно развитие и нов културен ред бе поредното основание екипът на Свищовското висше училище да заяви своята актуализирана маркетингова стратегия, разширявайки ареала от присъствие на представените от нея  експерти в състав - г-жа Галя Тачева - Ръководител отдел "Бакалавърско и магистърско обучение", д-р Пламен Петров - Главен асистент към катедра "Маркетинг" и студентите 2 курс от специалност "Стопанско управление" и "Стопански и финансов контрол" - Александър Апостолов и Йоан Йванов.
Формираната успешна симбиоза между висш преподавателско-административен  ешелон и ново студентско начало е отправната точка в концепцията на университета за широко лансиране на  стандарта за образователен маркетинг, който в синергичен подход между правилно определена управленска политика и новаторска визия в мандата на Ректор - Проф. д-р Марияна Божинова е своеобразният залог за подготовката на новото поколение експерти с активен принос в постигането на търсените устойчиво развитие и социално-икономическа конвергенция.

Официални лица на събитието бяха заместник кмета на община Плевен, г-жа Елина Димитрова и началникът на РУО, г-жа Албена Тотева, които отправиха своето приветствие към всички присъстващи и напомниха, че постигането на новите реформи за по-добро икономическо развитие и осъзната финансова грамотност, за социална справедливост и достоен жизнен стандарт, е условие, което минава през избора на бъдещите кандидат-студенти да определят и приемат своите университети за средище на просвета и култура със здрава основа в налагане на практически ориентирани и високи образователни техники с консервативен преход между традициите от миналото и визията за бъдещето.