Стопанска академия разкрива съвместна бакалавърска специалност „Икономика и управление на туризма” с висше училище в Латвия

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” и Висшето училище по мениджмънт на информационните системи (ISMA) в гр. Рига, Латвия разкриват съвместна бакалавърска специалност „Икономика и управление на туризма”. Това стана след подписването на анекс към договор за сътрудничество. Договорът между двете висши училища беше сключен през м. октомври 2017 г., когато в свищовската академия гостува делегация от латвийския град, водена от президента на висшето училище – проф. Роман Дякон.
В края на м. март 2018 г. ректорът на Стопанска академия – доц. д-р Иван Марчевски и зам.-ректорът по учебна дейност – проф. д-р Марияна Божинова, осъществиха работна визита в партньорското висше училище в Рига. Доц. Марчевски и проф. Дякон подписаха анекс към договора за сътрудничество, с който набелязаха конкретни съвместни дейности. Сред тях е разкриването на съвместната бакалавърска специалност „Икономика и управление на туризма”, приемът за която ще се осъществява още от новата учебна 2018/2019 година. Обучението ще бъде в редовна форма, на руски език, като през първите две години студентите ще се обучават в ISMA, а през следващите две – в Стопанска академия. Завършилите съвместната специалност студенти ще получават две дипломи – по една от двете висши училища.След подписване на анекса, Висшето училище по мениджмънт на информационните системи (ISMA) стана представител на свищовската академия за набиране на чуждестранни студенти за бакалавърски и магистърски програми. Предвижда се и развиване на съвместна докторска програма. В сферата на научноизследователската дейност, в анекса е договорено разработване на съвместни научноизследователски проекти и съвместни публикации.
По време на визитата си в латвийската столица, делегацията от Свищов осъществи работна среща и в Държавния колеж по култура. Ректорът на Стопанска академия и директорът на Колежа – Сандра Плота, подписаха договор за сътрудничество между двете учебни заведения.