Стопанска академия посрещна партньорите си по проект HERITAGE GAME

Втората седмица на февруари беше белязана с интензивна работа и задълбочени дискусии с партньори, ценни насоки за бъдеща колаборация, много смях, преживявания и спомени за цял живот. Стопанска академия беше домакин на първата присъствена среща на партньорите по проект № 2023-1-PT01-KA220-HED-000154261 “A gamification model for community-based heritage work” (HERITAGE GAME) на програма „Еразъм+“. Събитието се проведе в Свищов, в периода 7-9 февруари 2024 г. Партньорската среща беше организирана в три дни.
Първият ден беше посветен на Работен пакет 1: Управление на проекта и Работен пакет 5:  Дисеминация.  Координаторът на проекта и лидер на Работен пакет 1 – Политехническият институт в Томар (Португалия) – представи целите на проекта, графика за изпълнение на дейностите, бюджета, платформата и сроковете за отчитане през Националната агенция на Португалия. Обсъдени бяха различните ръководни органи, тяхната структура, роля и отговорности. Партньорите обсъдиха честотата на провеждане на срещи на екипите за проследяване на напредъка по проекта. В края на първия работен ден се обсъдиха комуникационния и дисеминационния план на проекта, уебсайта и неговите раздели. Избрано беше логото на проекта.

Вторият ден беше посветен изцяло на Работен пакет 2: Най-добри практики. Уъркшоповете бяха водени от съръководителите на работния пакет – Стопанска академия и Университет „Валахия“ в Търговище (Румъния). След кратка презентация на целите, дейностите, очакваните резултати и индикаторите по пакета, партньорите обсъдиха списък с критерии за идентифицирането на най-добри практики. Беше предложен тристъпков подход за разработване на финален списък с критерии.

Третият ден беше фокусиран върху разработването на аналитични инструменти за набиране на данни. Съръководителите на Работен пакет 2 предложила на своите колеги шаблон за оценка на практики и модел за документиране на най-добри практики. В края на работните сесии партньорите обсъдиха следващите стъпки и планираха виртуални екипни срещи за успешното изпълнение на целите на работния пакет.

Партньорите по проекта решиха втората партньорска присъствена среща да се проведе през септември 2024 г. и неин домакин да бъде Университетът „Валахия“ в Търговище.


Проект № 2023-1-PT01-KA220-HED-000154261 “A gamification model for community-based heritage work” се реализира с финансовата подкрепа на програма „Еразъм+“, в партньорство между Политехническия институт в Томар (Португалия), Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Университета „Валахия“ в Търговище (Румъния), Университета на Южна Бохемия в Ческе Будейовице (Чехия), Университета на Търнава (Словакия), Университета в Камерино (Италия) иУниверситета по наука и технологии в Адана (Турция).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проект № 2023-1-PT01-KA220-HED-000154261 “A gamification model for community-based heritage work” се финансира от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.