Стопанска академия посрещна нови докторанти от Западните Балкани


Стопанска академия „Димитър А. Ценов” посрещна нови докторанти от три балкански държави. За обучение в свищовското висше училище в образователна и научна степен „доктор” са записани девет души от Косово, Северна Македония и Сърбия. 
С „Добре дошли в Стопанска академия”, новите докторанти приветства проф. д.н. Борислав Борисов – председателят на Общото събрание и преподавател към катедра „Стратегическо планиране”. Той ги поздрави за избора им да проведат своята докторантура в едно от най-старите висши икономически училища в България и им пожела успешно дипломиране в най-високата образователна степен. 
 При първата си визита в Стопанска академия, докторантите бяха придружени от двама университетски преподаватели, по чиято инициатива е организирано тяхното обучение в Свищов – проф. д-р Роберт Димитровски – директор на Института за мениджмънт на знанието в Скопие, с който свищовското висше училище има сключен рамков договор за съвместна дейност от 2016 г., и проф. Маки Колеци от Университета „Хаджи Зека” в Печ, Косово. В рамките на работната среща, докторантите се представиха пред своите научни ръководители, споделиха към какви области от икономическата наука са техните интереси и благодариха за възможността да се обучават в Стопанска академия. Те коментираха с научните ръководители конкретни срокове, свързани с обучението, предстоящи изпити, работа върху дисертациите и възможности за участия в научни форуми. 
След работната среща гостите посетиха академичния музей, където се запознаха с историята на Стопанска академия и на нейния дарител – Димитър Ценов.