СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ПОСРЕЩНА ГОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

На 06.06.2024 г. в рамките на планираните академични мероприятия и под ръководството на заместник ректор с ресор „Студентска политика, институционални комуникации и продължаващо обучение“ – доц. д-р Здравко Любенов, СА „Димитър Апостолов Ценов“ – Свищов бе домакин на образователен форум по национална програма „Иновации в действие“, 2024 г.

Инициираната партньорска линия затвърждава добрите връзки и надграждащи професионални контакти между Свищовското висше училище, първата търговска гимназия в България „Димитър Хадживасилев“, образователните центрове от Плевен, Враца, Търговище и МОН в устойчивата практика за навременна реформа и изпреварващ темп от бързи и неотложни действия по осъвременяване на обучителните панели и образователна култура за повече и по-качествен учебно-методически ред.
Официалните мероприятия преминаха под жалоните за актуализирана програма на новата кандидатстудентска кампания с хоризонт 2024 – 2025 г., където експерти от доказаните във времето като неразривно свързани и оптимално работещи в сферата за мобилизиране на повече и по-качествени студенти административни отдели „Бакалавърско и магистърско обучение“ и Кариерен център – Свищов разясниха начините, формите и технологията за включване в приема на Университета, който през настоящата година очаква своят 88 випуск.
В своето приветствие заместник ректора на Свищовската академия и ръководител на катедра МИО поздрави присъстващите официални лица и изрази своята увереност, че въведените от тях авангардни стандарти за по-добра образователна практика, но и за разум в  подхода за безпроблемно осъществяване на традиционно вменената, но хуманно призвана учителска функция, ще срещнат новаторството, опита и дръзновението на едно висше училище с над 87 годишна история в разпространяване на просветителската мисия за силна България в обединена Европа.

Той подчерта, че формираната нагласа и съграден мост на бъдещо партньорство мотивира своята неотклонна визия за създаване на връзка с лидери и солидни организации, поели мисията за подготовка на новото поколение професионални кадри в непреходната кауза за навременна реформа и стабилен ред на образователния сектор, където реално притежаваните компетенции, но и активен предприемачески стил могат да поставят основите на съюз за бъдещо развитие и просперитет на авангарда от младо поколение с отчетлива позиция и ясен план за повишаване стандарта на социална, икономическа и финансова грамотност, като аванпост за преустройството на страната към висок, конкурентно устроен и обективно предопределен стопански модел.