Стопанска академия подкрепи 64-тото масово преплуване на река Дунав край Свищов

Традицията Стопанска академия „Д. А. Ценов“ да подкрепя повеждащото се масово преплуване край Свищов за пореден път бе спазена. На 30.07.2022 г. в местността „Паметниците“ общо 143 души, разпределени в 3 парома, придружавани от лодки, взеха участие в 64-тото масово преплуване на река Дунав. Плувците бяха от всички краища на България (Свищов, Павликени, Елена, Велико Търново, София, Варна, Русе, Габрово, Пловдив, Димитровград, Ямбол, Горна Оряховица, Радомир), както и четирима наши сънародници, живеещи от дълго време в САЩ.

Официалното начало на масовото преплуване бе дадено от кмета на община Свищов д-р Генчо Генчев, а закриването бе направено от председателя на Общинския съвет - д-р Кристиян Кирилов. Събитието бе организирано от звено „Масова физкултура и спортна база” при Община Свищов, съвместно с Българския Червен кръст, със съдействието на Министерство на отбраната (Командване на сухопътни войски), Военно подразделение 28880 – гр. Белене, Дирекция „Речен надзор” към Изпълнителна агенция „Морска администрация”, Регионална Дирекция „Гранична полиция” – гр. Русе, ГПУ – гр. Свищов, РУ – гр. Свищов, МБАЛ – гр. Свищов, както и звено „Сигурност и контрол” при Община Свищов.

Съгласно регламента, преплуването няма състезателен характер, но по традиция се връчват грамоти в няколко категории, осигурени от Областния съвет на Българския Червен кръст – Велико Търново:

- „Най-млад участник“ – Ивана Николова (София) - 7 години;
- „Най-възрастен участник“ –  Васил Галев (Бяла черква) и Стойко Лазаров (Попово) - и двамата на по 76 години;
- „Най-редовен участник“ – Велико Казанджиев (Елена) - 54-то по ред участие;
- „Семейство, преплувало заедно река Дунав“ – семейство Казанджиеви (Елена).
- „Най-многобройна група“ - плувците от Павликени (28 души).

Стопанска академия по традиция също отличи един от плувците. Гл. ас. д-р Юлиян Господинов - Координатор „Образователен маркетинг“ в Кариерния център, връчи наградата на Радостин Мирославов Беев от Свищов, за когото това бе първото преплуване на река Дунав.