Стопанска академия „Д.А.Ценов“ - Свищов е с нова обслужваща банка


Уважаеми кандидат-студенти, студенти, докторанти, преподаватели и служители, 
Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов ви уведомява, че от 02.08.2021 Г. е с нова обслужваща банка: „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, КЛОН СВИЩОВ.
Във връзка с промяната на обслужващата банка се въвежда следната организация за приемане на такси за кандидатстване и такси за обучение: 

ДО 29 ЮЛИ 2021 ГОДИНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО
  • с банков превод по обявените сметки на СА „Д. А. Ценов“ - Свищов в ОБЩИНСКА БАНКА АД, КЛОН СВИЩОВ
  • с банкова карта, чрез физически ПОС терминал в офис "Обслужване на студенти"
  • с банкова карта през ИНТЕРНЕТ, чрез виртуален ПОС терминал (Студентско досие)
  • на касата на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ (Административна сграда,ет.2)
НА 30 ЮЛИ 2021 ГОДИНА (ПЕТЪК)
  • само  на касата на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ (Административна сграда,ет.2)
НА 31 ЮЛИ 2021 ГОДИНА (СЪБОТА)
  • само на дежурна каса във Фронт офис „Обслужване на студенти“
НОВИТЕ СМЕТКИ на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в ЦКБ - АД са достъпни за плащане на такси
от  02 АВГУСТ 2021 година. :

Банкова сметка за постъпления от такси за кандидатстване и семестриални такси за обучение в ОКС "Бакалавър", ОКС "Магистър" и ОНС "Доктор"
СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ“
IBAN - BG51 CECB 9790 3139 0313 00
BIC -    CECBBGSF
Централна кооперативна банка АД

Банкова сметка за постъпления от такси за обучение в следдипломни и факултативни форми към ЦСФО и ЦПО
СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ“
IBAN - BG13 CECB 9790 3139 0313 05
BIC -    CECBBGSF
Централна кооперативна банка АД

Банкова сметка за дарения 
ФОНДАЦИЯ "Д. А. ЦЕНОВ"
IBAN: BG21 CECB 9790 10I9 4549 00
BIC -    CECBBGSF
Централна кооперативна банка АД