Стопанска академия „Д. А. Ценов” засвидетелства признанието си към корпоративното дарителство в България


За 14-а поредна година Български дарителски форум (БДФ) отличи най-големите корпоративни дарители и най-успешните партньорства между компании и неправителствени организации в нашата страна. Домакин на церемонията бе Румен Радев – Президент на Република България. Сред поканените да връчат награди на най-изявените корпоративни дарители през 2018 г. бе и доц. д-р Иван Марчевски – ректор на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. 
„Дарителството не означава да дадеш финансови средства, а да имаш осъзнат подход към проблемите на другите и към развитието на цялото общество”, заяви държавният глава при откриване на събитието. В рамките на церемонията Румен Радев връчи персоналната награда за значим принос за развитието на дарителството в България. Носители на приза станаха семейство Нели и Робърт Гипсън, които от 2004 г. отпускат стипендии на български студенти с материални затруднения. През последните 15 години 1200 студенти са получили финансова помощ на обща стойност над два милиона лева. Акцент на тазгодишната церемония бе устойчивостта на дарителството и в унисон с това отличията бяха връчени от представители на образователни, здравни и културни институции, създадени с дарения или обитаващи сгради, построени с дарителски средства. Като ръководител на институция, създадена чрез най-голямото индивидуално дарение за образование, това на Димитър Ценов, ректорът на Стопанската академия бе поканен да връчи наградата в категорията „Най-щедър дарител”. Своето поздравление към участниците доц. Марчевски започна с думите: „Едва ли има място в страната, където по-добре се осъзнава смисъла на дарителството от „Градът на дарителите” – Свищов и едва ли има друга институция в България, която по-ярко да олицетворява дългосрочните ползи от дарителството от Свищовското висше училище”. С респект към дарителството и апел да се дава още по-голяма гласност на дарителските жестове доц. Марчевски връчи наградата на победителя – „Трейс груп холдинг”. Компанията, която чрез корпоративната фондация „Трейс за хората”, е дарила 19,1% от печалбата си преди облагането с данък за подкрепа на множество каузи в сферата на културата, изкуството, историческото наследство, науката, образованието, спорта. 
Създаден през 2003 г., БДФ има мисията да съдейства за формирането на положително отношение на обществото към дарителството, да развива благотворителността в България, като работи за подобряване на средата за дарителство, да предоставя платформа за контакти между дарителите, за обмен и съгласуване на дарителски политики. В конкурса „Най-голям корпоративен дарител” се връчват награди в няколко категории – количествени (според инвестираните финансови и нефинансови ресурси, както и доброволен труд), качествени (според качествата на програмите на бизнеса в подкрепа на обществото) и за най-сполучливо партньорство между компания и гражданска организация.