Стопанска академия „Д. А. Ценов“ участва в уъркшоп посветен на иновациите в обучението и научните изследвания

Проф. д-р Марияна Божинова, доц. д-р Искра Пантелеева и ас. д-р Александрина Александрова от Стопанска академия „Д. А. Ценов“- Свищов участваха в уъркшоп, организиран в рамките на проект „Централноевропейска мрежа за устойчива и иновативна икономика“. Събитието се проведе в периода 16 - 17 юни 2022 г., в гр. Краков, Полша като домакин бе Познанският университет по икономика и бизнес (Poznań University of Economics and Business).
В уъркшопа взеха участие учени от 6 партньорски университети, сред които Стопанска академия „Д. А. Ценов“ Свищов, Познанският университет по икономика и бизнес, Университетът в Сегед, Университетът в Загреб, Чешкият университет по естествени науки в Прага и Пражкият университет по икономика и бизнес.   Модератор на уъркшопа бе доц. д-р Роберт Романовски – координатор на Програма: „Иновационен мениджмънт“ в  Познански университет по икономика и бизнес. През първия ден от събитието, той насочваше дискусията към различни иновативни инструменти в областта на научните изследвания и тяхното прилагане в процеса на разработване и публикуване на научноизследователски резултати. Откроиха се общи проблеми в областта на обучението на студенти, свързани с обратното приобщаване на обучаемите в учебна среда след КОВИД пандемията. През втория ден от уъркшопа акцентът бе поставен върху сертификационното обучение в областта на образователните иновации в преподаването и прилагане на метода „сериозна игра“ в обучението на студенти.  То бе проведено на принципа учене чрез правене, като екипи от партниращите организации обсъждаха актуални проблеми в областта на обучението и генерираха идеи за тяхното преодоляване, докато изпълняват поставените им от модератора технически задачи, свързани с фактическо построяване на обучителна среда на бъдещето с Lego конструктори по метода на „сериозната игра“. На участниците в обучението бяха раздадени сертификати.
В заключителната част на двудневния уъркшоп се проведе организирана от домакините културно-туристическа обиколка на гр. Краков, по време на която по интерактивен начин бяха представени редица иновации в областта на туризма и обучението по туризъм. Дискутирани бяха и възможности за развитие и разширяване на научната мрежа Central European Network for Sustainable and Innovative Economy – (CENETSIE) и бъдещи съвместни инициативи, които ще бъдат реализирани от партньорските организации.
Проведеният уоркшоп е с висока практическа приложимост както в учебния, така и в научноизследователския процес. Повече информация за събитието, както и за останалите проектни активности са публикувани на официалният сайт на проекта - http://cenetsie.ue.poznan.pl/.