Стопанска академия „Д. А. Ценов” участва в Панорама на висшето образование


Стопанска академия „Димитър А. Ценов” участва в Панорама на висшето образование, която се проведе в СУ „Васил Левски”, гр. Севлиево. В събитието участваха висши училища от Благоевград, Варна, Велико Търново, Пловдив, Русе, Свищов и София. Панорамата на образоването бе предназначена за ученици от 11 и 12 клас на училището-домакин и бе организирана в две части – информационни щандове и презентации на гостуващите висши училища. Стопанската академия представи Димка Генчева – организатор „Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността”. Тя запозна учениците с образователното портфолио на Свищовското висше училище, с възможностите за кандидатстване, специалностите и формите на обучение. Посетителите проявиха интерес към възможностите за получаване на стипендии и за настаняване в студентски общежития. Те бяха информирани за различните мобилности, които студентите могат да реализират по програма „Еразъм+”, за международните студентски бригади и летни практики. Средношколците научиха каква кариерна реализация могат да имат и бяха впечатлени от това, че възпитаниците на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” получават диплома и европейско дипломно приложение, признати в Европейския съюз, САЩ и Канада. Предоставените им рекламно-информационни материали за Свищов и за Стопанската академия, провокираха в учениците желание да посетят града, да разгледат материалната база на Висшето училище и да усетят на място академичната атмосфера.