Стопанска академия „Д. А. Ценов“ стартира нов проект по програма “Еразъм+” за изграждане на стратегически партньорства в сектора на висшето образование


Стопанска академия „Д. А. Ценов” започва работа по нов проект по програма Еразъм+за изграждане на стратегически партньорства в сектора на висшето образование на тема „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез електронно обучение”. Проект № 2018-1-BG01-KA203-048016 ще се изпълнява в периода от 01 септември 2018 г. до 31 август 2020 г. Общата стойност на проекта се оценява на 202 292,00 евро. Първата среща на партньорите по проекта ще се проведе на 23 януари 2019 г. в София, България.

Във фокуса на проекта е социалното включване на жените, желаещи да развиват собствен бизнес в областта на търговията и логистиката чрез интеграция в предприемачество в слабо развитите региони на България (Северен централен и Северозападен регион), Италия и Англия чрез обучение, придобиване на практически умения и компетенции за генериране на финансова, културна и социална стойност. Една от целите на проекта е да се създаде иновативна платформа за обмен на опит и добри практики в подкрепа на развитието на предприемачески умения у жените, която да улесни достъпа до дигиталните технологии във формалното и неформалното образование на учащите в неравностойно положение. Очаква се развитието на предприемачески умения у жените да осигури заетост и икономически растеж в регионите на партниращите организации.