Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов участва в 25-ото юбилейно изложение на „Кандидатстудентска борса”


Стопанска академия „Димитър А. Ценов” участва в националното изложението „Кандидатстудентска борса” 2019, организирано от едноименното сдружение, което обединява висши училища и неправителствени образователни институции за работа със студенти и кандидат-студенти от България. По традиция, всяка година сдружение „Кандидатстудентска борса” организира представяне на висшите училища в столицата и други градове в страната. Тазгодишното издание на националния форум се организира с помощта на Министерство на образованието и науката, и със съдействието на Столична община, Дом на културата „Средец” – София, общините в градовете Монтана, Велико Търново, Добрич, Варна и Бургас. Юбилейното, 25-о издание на изложението, бе официално открито в Дом на културата „Средец” – София, от Валентин Паскалев – председател на сдружението. 
В „Кандидатстудентска борса” 2019 участваха 16 висши училища. Стопанска академия представиха Галя Божкова – ръководител отдел „Бакалавърско и магистърско обучение” и Даниела Марчевска – старши инспектор, отговорник „Планова, контролна и информационна дейност” в същия отдел. Щандът на свищовското висше училище беше посетен от ученици от 11 и 12 клас от различни столични училища, родители и други гости. Посетителите получиха актуална и подробна информация за предлаганите специалности, условията, начините и таксите за кандидатстване, сроковете за подаване на документи, формите на обучение в Стопанска академия, социално-битови условия и др. Разяснени бяха и новите моменти в тазгодишната кандидатстудентска кампания, сред които са провеждане на електронни кандидатстудентски изпити в специално създадени изпитни центрове на Академията, стартиране на дистанционна форма на обучение в ОКС „бакалавър”, актуализирани учебни програми.     Отговаряйки на поставени въпроси, представителите на свищовското висше училище поясниха, че професионалното теоретично и практико-приложно обучение на студентите се провежда по учебни планове, разработени съвместно с бизнеса и държавната администрация, а дипломата и европейско дипломно приложение, които получават възпитаниците на Стопанска академия, са признати в Европейския съюз, САЩ и Канада. Представени бяха и възможностите за реализиране на международна образователна мобилност (в т.ч. програма „Еразъм+“) и участия в международни форуми. С учениците и техните родители бяха коментирани още социално ориентираните семестриални такси и възможностите, които имат свищовските студенти, за настаняване в общежитие, столово хранене и финансова подкрепа под формата на стипендии и награди.

 
След откриването на „Кандидатстудентска борса” 2019 в столицата, Стопанска академия участва и в изложението в Пловдив. Предстои свищовското висше училище да бъде представено и на двудневните изложения през м. март в градовете Монтана (5 и 6 март), Велико Търново (7 и 8 март), Добрич (11 и 12 март), Варна (13 и 14 март), Бургас (15 и 16 март), Хасково (18 и 19 март) и Стара Загора (20 и 21 март). Посетителите на специализирания щанд на Стопанска академия ще получат рекламни материали с подробна информация за обучението в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”. Актуална информация за приема на студенти през 2019 г. в различните степени, специалности и форми на обучение, се публикува и на сайта на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов www.uni-svishtov.bg