Стипендии за обучение за 2019 г., предоставени от правителството на Мексиканските съединени щати


Уважаеми колеги,
Правителството на Мексиканските съединени щати e обявило процедура по кандидатстване за отпуснати стипендии за чуждестранни граждани за 2019 г.
Подробна информация за стипендиите, както и формуляр за кандидатстване, може да бъде намерен в интернет на адрес: https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785

Българските кандидати следва да подадат молбите си онлайн чрез системата  за регистрация SIGCA на адрес https://sigca.sre.gob.mx/ в срок до 28 септември 2018 г.