Стипендии за обучение и изследователската дейност

 

В Центъра за международна дейност е получена покана от Германската служба за академичен обмен (DAAD) и Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“, които съвместно предоставят възможност за финансиране обучението и изследователската дейност на български студенти, докторанти, млади учени и групи студенти във Федерална република Германия. Актуална информация за стипендиите, които DAAD предлага за академичната 2019/2020 година е публикувана в базата данни: www.funding-guide.de. Още подробности, включващи списък със стипендиите, условията, сроковете и необходимите документи за кандидатстване, са на разположение на интернет страницата на DAAD: https://www.daad.de. На български език информацията е налична на интернет страницата на Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ в София: www.cmfnd.org.

Информация за част от предлаганите стипендиите е достъпна ТУК.