Стипендии на френското правителство


Френският институт в България предоставя стипендии за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи за периода септември – декември 2020.
Повече информация можете да намерите в сайта на Френския институт www.institutfrancais.bg