Стипендиантска програма на Университет Казар, Азербайджан


Университет Казар в гр. Баку, Азербайджан обявява прием за академичната 2019-2020 г. на чуждестранни студенти (в бакалавърски, магистърски и докторски програми) по стипендиантска програма за изявени студенти. Стипендията покрива част от таксата за обучение (75%, 50% или 25%) на конкурентен принцип. 
Краен срок за кандидатстване: 15 април 2019 г.
За повече информация: Център за международна дейност
тел: +359 631 66 440; email: international@uni-svishtov.bg