„СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА 2019 Г.“ НА ОБЩИНСКА БАНКА АД

Току що си завършил висшето си образование или все още си студент?

Имаш желание да се реализираш, като натрупаш професионален опит по специалността си или в областта, в която искаш да се развиваш?

Включи се в платената Стажантска програма на Общинска банка АД.

Ние ще те научим на основите в банковата дейност, ще ти дадем възможност да придобиеш знания и практически умения в редица направления, сред които:

 

 • банково обслужване и продажба на банкови продукти и услуги;
 • корпоративно банкиране;
 • банкиране на дребно;
 • управление на риска;
 • финанси и счетоводство;
 • право обслужване;
 • нормативно съответствие и защита на личните данни;
 • информационни технологии;
 • вътрешен одит и т.н.

 

Стажантската програма ще ти даде възможност:

 

 • да придобиеш практически опит в банковата сфера;
 • да се запознаеш с най-добрите съвременни практики в банковото дело;
 • да бъдеш част от професионален екип за период от 1, 3 или 4 месеца;
 • да изградиш умения за работа в екип, корпоративно поведение и бизнес етика;
 • да продължиш развитието си в екипа на Общинска банка АД, при показани мотивация и добри резултати по време на стажа.

Какво е необходимо за да станеш “Стажант” в Общинска банка АД:

 

 • да си студент във II или по–горен курс на обучение, или наскоро завършил;
 • да имаш добри умения за работа с компютър;
 • да си мотивиран да работиш в екип, да имаш желание за учене и развитие.
 • да ползваш английски език (за позиции в Централно управление);

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?

 

 • Платен стаж на пълно работно време (в периода юни - септември 2019 г.);
 • Референция за работата Ви в Банката, която ще Ви послужи за професионална реализация в Банката или пред бъдещи работодатели;
 • Възможност да натрупате практически опит в банковата сфера: в дирекция на Банката в Централно управление или във Филиал на Банката на територията на гр. София или страната (подробна информация за клоновете на банката виж на- https://www.municipalbank.bg/?page=map);
 • Развитие на професионални и комуникативни умения в реална корпоративна среда;
 • Работа в мотивиран екип от професионалисти;
 • Възможност за бъдещо професионално развитие в екипа от професионалисти на Общинска банка АД.

Как да кандидатствате?

Необходими документи за кандидатстване:
---------------------------------------------------
Мотивационно писмо;
Автобиография.

 

Начин на кандидатстване:

---------------------------------------------------
• Вашите документи можете да изпратите на имейл адрес: hr@municipalbank.bg или на интернет страницата на jobs.bg.

 

С подаване на необходимите документи Вие доброволно се съгласявате данните, които предоставяте на Общинска банка АД да бъдат обработвани с цел извършване на подбор и евентуалното възникване на трудово/гражданско правоотношение и сключване на трудов договор / договор за управление. Общинска банка АД обработва лични данни на физически лица при спазване на Политика за поверителност и защита на личните данни в Общинска банка АД, достъпна на официалния адрес на банката, както и във финансовите й центрове.

В случай, че желаете Вашите данни да бъдат обработвани не само за конкретна позиция, има възможност те да се съхранят за срок до 1 година и да се използват в процедурите за подбор за други позиции. В случай, че желаете да се възползвате от предоставената възможност, моля, запишете изрично това обстоятелство в придружителното или в мотивационното писмо.