Стажантска програма 2018 в Пощенска банка


Пощенска банка организира и през настоящата 2018 година стажантска програма, насочена към амбициозни и талантливи млади хора, с мотивация да докажат своите качества и да започнат професионалната си кариера във водеща финансова институция. Стажът дава възможност на участниците да натрупат практически умения в банковата сфера и да се ориентират относно своята бъдеща професионална реализация.
Продължителността на практиката е за срок от един до три месеца в Централно управление или във финансовите центрове на Пощенска банка в градовете София, Пловдив, Бургас, Варна, Русе, Велико Търново, Свищов, Благоевград, Стара Загора, Шумен и Габрово.
Стажът е платен и е на пълен работен ден с работното време на банката.
Успешно приключилите стажанти получават сертификат за преминат стаж и попадат в базата данни с перспективни бъдещи кандидати за работа.

За да кандидатствате, трябва да отговаряте на следните изисквания:
  • Да сте студент в икономическа специалност или в процес на завършване;
  • Да имате отлични комуникативни умения;
  • Да притежавате добри аналитични умения и инициативност;
  • Да притежавате добри умения за работа в екип;
  • Да умеете да работите с Microsoft Office;
  • Владеенето на английски език е предимство.

Моля, изпратете или подайте в някой от посочените по-горе Финансови центрове, подробна автобиография на български или английски език.
Предварително одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.