Стажантска програма 2018 на Общинска банка


Уважаеми кандидат стажанти,
Бихме желали да Ви информираме, че Общинска Банка стартира кампания по набиране на стажанти:
  • Позиция стажант /стажът не е платен/;
  • В Централно управление или Финансов център /клон/;
  • На територията на цялата страна, където банката има локация.
Използваме възможността да Ви благодарим за проявения интерес към Стажантската програма 2018 на Общинска банка.

Ако желаете да кандидатствате по програмата, моля изпратете на HR@municipalbank.bg, документите, описани в края на настоящия документ.
Стажът в Банката не е платен и е синхронизиран с изискванията на учебните заведения, като след успешното му приключване се издават необходимите служебни бележки, сертификат и други специфични документи, по формуляр на университетите /при необходимост/. Продължителността на стажа е максимум 1 /месец/.
Избраните стажанти ще имат възможност да се запознаят в детайли с дейности от целия
спектър на банковото обслужване и банкирането, като цяло.

Начин на кандидатстване:
Изброените по-долу документи, следва да изпращате на e-mail: HR@municipalbank.bg,
със Subject: Стажантска програма 2018 или Internship 2018.

Необходими документи:
  • Актуална автобиография;
  • Уверение от съответното учебно заведение.

Благодарим Ви и се надяваме да се срещнем скоро!
От екипа на Дирекция „Управление на човешките ресурси”