Стартира стажантски проект на Академията за културна дипломация (2020-25)

Проектът е 5-годишна програма с основна цел да даде възможност на студентите, които се нуждаят от стаж като задължителна част от бакалавърската, магистърската или друга степен, да се занимават с културна дипломация.
Разнообразната мултикултурна среда предоставя отлична рамка за културна дипломация, която да се практикува ежедневно в офиса, както и извън него. Една от основните привилегии, предоставени от проекта, е работата в млада, интердисциплинарна и международна среда, която служи като модел на успешен мултикултурализъм на практика. Опитът да се научите да работите заедно в мултикултурна и международна организационна среда е рядък и възнаграждаващ общ опит.
Кандидатури се приемат на текуща база за стажове на пълен работен ден. Изисква се ангажимент от минимум 3 месеца. На стажантите се предоставя безплатно настаняване в кампуса на ICD Academy за срока на техния стаж, както и месечна стипендия от 520 евро.

Академията за културна дипломация приема кандидатури от лица, които идват от следните области:

 • Комуникация и журналистика
 • Филм, фотография и визуално изкуство
 • Изкуство и култура
 • Философия
 • Литература
 • Международни отношения и политика
 • Маркетинг и връзки с обществеността
 • Журналистика
 • История
 • Езици

Подробности за стажа
Избираемост - Стажът е отворен за записани в момента студенти, които се нуждаят от него като задължителен компонент от тяхното академично обучение или участници в програма ЕРАЗЪМ.
Продължителност - Доброволните стажове са на пълен работен ден, продължават 3 месеца или повече.
Език - Кандидатите трябва да владеят добър говорим и писмен английски език.
Лични умения - Поради естеството на работата, се отдава голямо значение на гъвкавостта, силната работна етика и способността за работа в екип.
Независимост - Поради голямото количество дейности и програми, които ICD изпълнява през цялата година, стажантите работят в екипи под ръководството на ръководител на екип/програмен директор с минимален надзор.
Настаняване и стипендия – ICD Academy предоставя на стажантите безплатно настаняване в кампуса на ICD Academy за времето на техния стаж, както и месечна стипендия в размер на 520 евро.
Лаптоп – Освен това всички стажанти трябва да имат достъп до личен лаптоп, който трябва да носят ежедневно в офиса.
Стажантски отговорности,  включващи някои от следните дейности:

 • Международни конференции и ежедневни събития
 • Офис администрация и логистика
 • Администриране на събития и логистика
 • Повишаване на информираността, PR и маркетинг
 • Придобиване на лектори и партньори
 • Поддръжка за конференции и събития
 • Изследване на културната дипломация »
 • Провеждане на интервюта и писане на статии
 • Подпомагане на изследователски проекти
 • Медии, преса и PR
 • Документация на събитието
 • Провеждане на интервюта и писане на статии за www.BerlinGlobal.org

За кандидатстване проследете линка: https://www.culturaldiplomacy.org/index.php?en_internship-project-2020-2025