Стартира изплащането на еднократните стипендии по проект „Студентски практики - фаза 1“

Уважаеми студенти-практиканти!
Информираме Ви, че считано от 25.01.2018 г. (четвъртък), стартира изплащането на еднократните стипендии по проект BG05M2OP001-2.002-0001 "Студентски практики - фаза 1" за всички приключили успешно своята практика през месец декември 2017 година.

 

С уважение,
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002
„Студентски практики – фаза 1“
при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов