Стартира изплащането на еднократните стипендии по проект „Студентски практики - фаза 1“


Уважаеми студенти-практиканти!
Информираме Ви, че считано от 19.07.2018 г. (четвъртък), стартира изплащането на еднократните стипендии по проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики - фаза 1“ за всички приключили успешно своята практика през месец юни 2018 година.

С уважение, 
Екип на проект „Студентски практики - фаза 1“
при СА „Димитър А. Ценов“ - Свищов