Стартира 20-ият национален конкурс „Млад икономист”

Управителният съвет на Съюза на икономистите в България (СИБ) обяви  20-ия национален  конкурс „Млад икономист 2024 г. –     гласът на младите за силна икономика”. Тазгодишното, юбилейно издание на конкурса е на тема „Дигитални умения и изкуствен интелект”. Целта на форума е да стимулира младите хора да споделят своите идеи и виждания относноизграждането на дигиталните умения чрез обучение и образование, с оглед набързото развитие на цифровизацията на икономиката, включително с отчитанена нарастващата роля на изкуствения интелект. В конкурса могат да участват ученици, студенти, докторанти, младиспециалисти и предприемачи.
За участие в националния конкурс се изисква в срок до 31 май 2024г. да сепредстави есе, авторова концепция или доклад по избрана от самите участнициконкретна тема за изграждане на дигитални умения, както и за прилагането наизкуствения интелект на основата на интелигентни автоматизирани системи.Участниците имат свободата да избират сами темата на разработката си, като организаторите са посочили примерни теми в препоръчани области.
Участниците предават разработките си едновременно по електронен път на адрес:unieconom@abv.bg и по поща в два екземпляра на хартиен носител на адреса наСъюза на икономистите в България: София 1000, ул. Г. С. Раковски №108.
Тържественото връчване на наградите на победителите в конкурса ще се състои при честването на Деня на икономиста – 14 юни 2024г. Условията за участие в конкурса могат да бъдат намерени и на интернет страницата на СИБ: www.bgeconomist.bg