Средношколци-информатици проведоха практика в Стопанска академия


Стопанска академия „Димитър А. Ценов” за поредна година осигури възможност на свищовски ученици да проведат лятната си учебно-производствена практика, която да спомогне за избора на бъдещата им професия. Трима ученици от 11 клас ПДТГ „Димитър Хадживасилев”, с професия „Икономист-информатик” от специалност „Икономическа информатика”, проведоха практиката си в Академичния компютърен център на свищовското висше училище. 

Учител-ръководител на практикантите бе Цветелин Борисов – докторант към катедра „Бизнес информатика”. С помощта на своя наставник Бранимир Борисов – системен администратор в АКЦ, учениците работиха за формиране на професионални компетенции и изпълнение на поставените им 20 задачи, свързани с усвоения през годината учебен материал. В рамките на реализираната практика, средношколците трябваше да проучат конкуренцията, да оформят и изработят официални документи към клиенти, да направят презентации за представяне на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов.