Специализирана лаборатория за приложни изследвания по инвестиционно банкиране бе открита в Свищовската академия

На 16.11.2022 год. в СА „Д. А. Ценов” официално бе открита научна лаборатория за приложни изследвания по инвестиционно банкиране. Тя носи името на инвестиционния посредник „Делтасток” АД, който дари средствата за техническо оборудване на лабораторията с най-висок клас мултимедиен интерактивен монитор с резолюция 4К на стойност 4800 лв.

Лентата на новата придобивка за свищовските студенти-финансисти бе прерязана от ректора на Висшето училище – проф. д-р Марияна Божинова и председателя на Надзорния съвет на „Делтасток” АД – д-р Николай Колев, който е алумни на катедра „Финанси и кредит”, с докторат по проблемите на финансовите операции с благородни метали. На събитието присъстваха още Петър Петров – председател на Управителния съвет и Гала Йорданова – член на УС на „Делтасток” АД, Петрозар Петков – председател на Съвета на директорите и Крум Крумов – изпълнителен директор на ЗД Бул инс АД, екип експерти от Националната агенция за оценяване и акредитация, зам.-ректори, декани, ръководители катедри, преподаватели, докторанти и студенти. От страна на инициаторите за създаване на лабораторията благодарствени думи към дарителите изказаха деканът на факултет „Финанси” проф. д-р Андрей Захариев, ръководителят на катедра „Финанси и кредит” проф. д-р Стоян Проданов и ръководителят на магистърска програма „Инвестиционен мениджмънт” проф. д-р Стефан Симеонов.


В кратка презентация за създаването на лабораторията проф. д-р Андрей Захариев подчерта успешното прилагане на модела на споделен учебен фонд, какъвто се явява новата лаборатория, която освен и нова за академията аудитория с номер 18, е и учебен банков салон с използване на оригинално банково обзавеждане с отчетна стойност 25 хил. лв., дарено на по-ранен етап от Банка Пиреос България. От частни спомоществователи са осигурени за обособяване на учебна валутна каса банкнотоброячна техника, електронно табло с валутни курсове и детектор за банкноти с UV лампа.

Първоначалният ремонт на лабораторията, оборудването с компютърни конфигурации и периферия за интерактивния монитор на обща стойност 6 хил. лв. са осигурени от фондация „Проф. д-р Минко Русенов” на база постъпили дарения. В рамките на кампания по изграждане на профилирани по направления научни центрове на 6 декември във Факултетния корпус на СА „Д. А. Ценов” предстои да бъде открита и лаборатория за приложни изследвания по публични финанси (ауд. 19), носеща името на свищовлията и първи български финансов министър Григор Начович.