Специализиран кабинет „Икономика на туризма” е обособен в СА „Д. А. Ценов” с помощта на НАП

В Стопанска академия „Д. А. Ценов” бе официално открит специализиран кабинет „Икономика на туризма”, който е обособен в ауд. 6 в сградата на ректората. Ритуалът по прерязване на трикольорната лента изпълниха проф. д-р Марияна Божинова – ректор на Академията и ръководител на катедра „Икономика и управление на туризма” и проф. д-р Красимир Шишманов – председател на Общото събрание.


При откриването на кабинета проф. Божинова поясни, че той е оборудван с 20 компютърни конфигурации, осигурени от Националната агенция за приходите със съдействието на нейния изпълнителен директор Румен Спецов – възпитаник на Свищовското висше училище. От името на академичното ръководство и от катедрения състав, проф. Божинова изказа благодарност за направения дарителски жест към Стопанската академия.

Специализираният кабинет по „Икономика на туризма” бе официално открит в първия учебен ден от летния семестър на настоящата академична 2023-2024 г. По думите на проф. Божинова той  ще се ползва не само от студентите, обучаващи се по едноименната специалност, но и за провеждане на различни обучителни форуми, организирани в Академията.