Специалист в Отдел „Финансов анализ“


Уважаеми колеги,
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД търси сред възпитаниците и студентите на Стопанска академия за своя офис в гр. София служител за длъжността Специалист в Отдел „Финансов анализ. 
Компанията предлага инвестиционни продукти и услуги за местни и чуждестранни индивидуални клиенти и институционални инвеститори. Компанията е едно от най-големите управляващи дружества в България, специализирано в предоставянето на услуги по управление и консултиране на финансови активи. Към 31.08.2021 г. дружеството управлява и консултира активи на стойност над 5,013 млрд. лева.
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД предоставя основно следните услуги:
  • Организиране и управление на колективни инвестиционни схеми;
  • Управление на портфейли от финансови инструменти на институционални и индивидуални инвеститори;
  • Предоставяне на инвестиционни консултации (съвети) относно финансови инструменти. 
Подробна информация за обявата може да прочетете ТУК