Семинар по "Приложна информатика"

Уведомяваме докторантите, че семинарът по “Приложна информатика” с титуляр проф. д-р Виолета Краева ще се проведе в периода от 10 юни 2019 г. до 28 юни 2019 г. Начало – 10 юни 2019 г., ауд 302, от 9.00 ч.