Семинар по "Приложна информатика"

Всички докторанти, които имат заложен семинар по "Приложна информатика" за учебната 2018/2019 г. в Индивидуалния си учебен план, следва да подадат молби за участие в отдел "Докторантура и академично развитие" до 07 юни 2019 г.