Семинар по "Методика на научните изследвания"

Уведомяваме всички докторанти, че Семинарът по Методика на научните изследвания - I,  II  и III  модул, ще се проведе както следва:
11, 12 май -  лектор г-жа Анка Танева
18, 19 май - лектор проф. д-р Иван Върбанов
01, 02 юни - лектор доц. д-р Любомир Иванов
Място на провеждане: База Север (блок 2), зала 7.
Начало: 9.00 ч.