Семинар по "Методика на научните изследвания"

Молбите за участие в семинар "Методика на научните изследвания" ще се приемат в отдел "ДАР" до 25 април 2019 г.