Семинар по "Методика на научните изследвания"

Уведомяваме всички докторанти, че семинарът по „Методика на научните изследвания“ за учебната 2020-2021 г.  ще се проведе от 18 до 20 юни 2021 г. в електронна среда.

Допълнителна информация ще получите по имейл.