Семинар по "Методика на научните изследвания"

Уведомяваме всички докторанти, че молби за участие в Семинар по „Методика на научните изследвания“ за учебната 2020-2021 г. се подават в отдел ДАР или на имейл zh.tananeeva@uni-svishtov.bg до 30.05.2021 г. Семинарът ще бъде проведен през м.юни в електронна среда.