Семинар по "Методика на научните изследвания"

Уважаеми колеги,

във връзка със ЗАПОВЕД № 868/30.09.2020 г. на Ректора на Стопанска академия и Решение на Министерския съвет от 23.09.2020 година за удължаване на извънредна епидемична обстановка, считано от 1 октомври 2020 година до 30 ноември 2020 година и с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 ви уведомяваме, че семинарът по „Методика на научните изследвания“ ще се проведе в електронна среда в периода от 9 до 11 октомври 2020 г.

 

Очаквайте допълнителна информация!

ВАЖНО: Докторантите, които не са заплатили семестриалните си такси за зимен семестър на 2020-2021 учебна година няма да бъдат допуснати до участие в семинара!