Семинар по "Методика на научните изследвания"

Уведомяваме всички докторанти, че молби за участие в Семинар по „Методика на научните изследвания“ за учебната 2019-2020 г. се подават в отдел ДАР  до 30.09.2020 г.