Семинар по Методика на научните изследвания

Уведомяваме всички докторанти, че Семинарът по Методика на научните изследвания - I,  II  и III  модул, ще се проведе както следва:
14, 15 април -  лектор г-жа Анка Танева
21, 22 април - лектор проф. д-р Иван Върбанов
28, 29 април - лектор доц. д-р Любомир Иванов
Място на провеждане: База Север (блок 2), зала 7.
Начало: 9.00 ч.