Семинар по Методика на научните изследвания

Молбите за участие в семинар "Методика на научните изследвания" ще се приемат в отдел "ДАР" до 25 март 2018 г.