Счетоводството в управлението на предприятията дискутираха свищовски студенти в научен форум

Студентска научна сесия на тема „Счетоводството в управлението на предприятията“ организира за поредна година катедра „Счетоводна отчетност“ при Стопанска академия „Димитър А. Ценов“. В научния форум учатсваха студенти от специалност „Счетоводство и контрол“ в 1, 3 и 4 курс, и от магистърска програма „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия“.Студентската сесия откри зам.-ректорът по научноизследователска и проектна дейност, доц. д-р Тодор Кръстевич. „Тук са хора с амбиции за овладяване на една много сериозна професия – професията на счетоводителя. В икономиката, в управлението на бизнес организация, в публичната сфера и във всяка една дейност, свързана с управление на средства, професията на счетоводителя е ключова“ – каза доц. д-р Кръстевич. Той подчерта, че специалност „Счетоводство и контрол“ е била и е една от най-важните в портфолиото на Стопанска академия. Участниците приветства и ръководителят на катедрата-организатор, проф. д-р Атанас Атанасов.
За студентската научна сесия бяха депозирани 12 доклада, разработени от 14 студенти. Авторите представиха своите разработки, като презентациите бяха оценявани от жури с председател проф. Атанасов. В състава на журито бяха академичните преподаватели доц. д-р Иван Андреев и доц. д-р Венцислав Вечев, и Цветелина Димитрова – представител на счетоводна кантора „Надежда“. Различните теми и идеи, които представиха студентите, провокираха оживени дискусии и дебати между студентите и членовете на журито.

Първо място зае третокурсничката Марина Спасова с разработка на тема „Отчитане на емисионно-касовите операции в банките“. На второ място се класира Кристина Дурчова – 4 курс, която представи доклад на тема „Придобиване и оценка на активите в предприятието“. Трето място журито присъди на четвъртокурсниците Николета Йорданова и Николай Димитров, които представиха съвместната си разработка „Същност и характеристика на данъка върху добавената стойност“. Освен специално изработени плакети, осигурени от Студентски съвет, за първите три места катедрата-организатор предостави и парични награди.
Наградата на Ректора получи Иван Сарафски от магистърска програма СОНП, а наградата на практиката бе присъдена на първокурсничката Николета Николова. Счетоводната кантора даде и възможност за провеждане на стаж на двама студенти от 4 курс – Анджела Генова и Марин Орлоев, участвали с екипна разработка в студентската научна сесия, организирана от катедра „Счетоводна отчетност“.