Съюзът на учените в България обявява "Конкурс за високи научни постижения - 2011" със срок на заявяване на участието 31 май 2011 г.