Състезание за презентиране на бизнес идеи в областта на предприемачеството – „IDEALAND”


Уважаеми студенти и докторанти,
Университетът в Доня Горица и Министерството на културата в Черна гора организират състезание за презентиране на бизнес идеи в областта на предприемачеството – „IDEALAND”. Събитието ще се състои на 9 май 2020 г. в гр. Доня Горица, Черна гора. 
Срокът за подаване на заявления за кандидатстване е 24 април 2020 г. на следния уеб адрес: http://www.preduzetnistvo.me/index.php?lang=eng.
Повече информация относно участието в състезанието можете да получите на https://www.udg.edu.me/en/news/x-idealand-1535.